ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) (อ่าน 59) 06 ส.ค. 63
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) (อ่าน 5571) 05 ส.ค. 63
โปรแกรมคำนวณภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนวัดสรรเพชญ (อ่าน 26) 30 ก.ค. 63
คู่มือจิ๋ว วิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 13) 14 ก.ค. 63
วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู (อ่าน 13) 14 ก.ค. 63
รายงานประจำปี (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7) 10 ก.ค. 63
รายงานประจำปี (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10) 10 ก.ค. 63
โรงเรียนวัดสรรเพชญ ขอขอบคุณ บริษัทเส้นหมี่ซอเฮงจำกัด เป็นอย่างสุงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน เคร (อ่าน 57) 01 ก.ค. 63
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 48) 22 มิ.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 157) 03 เม.ย. 63
กรอบกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (อ่าน 150) 03 เม.ย. 63
แบบฟอร์ม ID-PLAN ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 156) 03 เม.ย. 63
โรงเรียนวัดสรรเพชญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ (อ่าน 433) 02 พ.ย. 61
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์คลังสมองภาษาจีน (อ่าน 948) 13 มี.ค. 56
การเสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคพิเศษจากทีมงานอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย (อ่าน 880) 11 ก.พ. 56
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (อ่าน 1114) 28 ส.ค. 55
ระเบียบการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ "มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ชิงชนะเลิศจังหวัดนครปฐม” (อ่าน 3081) 16 พ.ค. 55
ระเบียบการฟุตบอล 7 คน "มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ชิงชนะเลิศจังหวัดนครปฐม” (อ่าน 2446) 16 พ.ค. 55
แจ้งเปิดเทอม (อ่าน 948) 02 พ.ค. 55
ค่ายพุทธบุตรเยาวชนทำดี (อ่าน 895) 02 มี.ค. 55
กิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 1017) 12 ม.ค. 55
เข้าค่ายลูกเลือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง & กรีนวิลล์มวกเหล็กรีสอร์ท (อ่าน 1739) 30 ธ.ค. 54
ตัวแทนกลุ่มที่ ๕ แข่งขันระดับเขต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 1121) 20 ธ.ค. 54
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับกลุ่มที่ 5 (อ่าน 923) 15 ธ.ค. 54
สอบธรรมศึกษา (อ่าน 1051) 15 ธ.ค. 54