ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

 

"นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้"

 

ปรัชญาโรงเรียน

 

 

 

 

 

ครูดี  นักเรียนดี  โรงเรียนดี  เป็นศรีสง่าแก่ชุมชน

 

คำขวัญของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

แดง   /   ดำ

สีประจำโรงเรียน